เมนูหลัก
:: หน้าแรก
:: ฝ่ายในสังกัด
  โครงสร้างบุคลากร
  ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
  ฝ่ายก่อสร้าง
  ฝ่ายซ่อมบำรุง
  ฝ่ายเครื่องจักรกล
  ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบวัสดุ
   
   
   
   
   
   
   

body_ch
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถ.ราชการดำเนิน ต.ในมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel. 0-4351-1055 ต่อ 142